miércoles, 27 de septiembre de 2017

La Torreta Bike organitza la desena prova de la copa Catalunya d'infantils.
Sera al del Parc de Valldoriolf (parc de la Tirulina) de la Torreta (la Roca del Vallès)
Dissabte 16 de setembre 2017

Control de llicències a les 15:00
Inici de la primera cursa a les 16:00
inscripcions:

Esportistes federats a la web: https://www.ciclisme.cat/cursa/btt/copa-catalunya-infantil-btt-la-roca-del-valles

Esportistes no federats: presencials una hora abans de la cursa

Preu:
Inscripció 5 €

Llicència del dia 5 €

Per tal de fomentar el ciclisme al nostre municipi les inscripcions i la llicència de dia serà gratuïta per als participants empadronats al municipi de la Roca del Vallès.

Les categories es determinen per els anys de naixement :


Categories 

PRE-BENJAMINS      2011-2012        5 A 6 ANYS 
BENJAMINS               2009-2010       7 A 8 ANYS 
PRINCIPIANTS           2007-2008       9 A 10 ANYS 
ALEVINS                     2005-2006    11 A 12 ANYS
NFANTILS                    2003-2004     13 A 14 ANYS

Circuit de 2300 m

Info:
latorretabike@gmail.com
640685128


Dirección de la cursa.
Calle Costa Brava nº 77 La Roca del Valles

Estareu davant del parc

Trac : http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14651831


COPA CATALUNYA BTT INFANTIL

 Disposicions generals


 La Federació Catalana de Ciclisme, té com a principal objectiu la promoció del ciclisme escolar en nens/es a partir dels 5 i fins als 14 anys; amb la finalitat d’orientar y afavorir la seva iniciació, desenvolupament i perfeccionament en totes i cadascuna de les modalitats del ciclisme. El ciclisme en edat escolar, es basa en un clima de convivència entre esportistes, pares, tècnics, directius y arbitres; sent aquest el principal objectiu a assolir. El ciclisme ha de servir de motivació i estímul en l’aprenentatge esportiu, i en un adequat rendiment escolar i acadèmic, sense interposar la pràctica esportiva a la formació personal, i sent el resultat esportiu l’element de menys importància en aquestes edats.
5.2. Normes Generals:
5.2.1 Aplicabilitat La temporada de competició Escolar BTT, comença a partir del 1 de març i finalitza el 30 de setembre. ( a excepció de la modalitat del ciclocròs que es practica al hivern) En aquesta edat es recomanable evitar la participació continuada, dos dies seguits, en proves de competició. Temporada de descans necessària: És recomanable descansar de la bicicleta uns mesos durant el hivern.
5.2.2 Seguretat: a. Casc: L’ús del casc és obligatori sempre que es circuli en bicicleta. b. Guants: L’ús de guants és obligatori sempre que es circuli en bicicleta. c. Ulleres: L’ús d’ulleres és recomanable sempre que es circuli en bicicleta. d. Manillars: Els manillars hauran de disposar de taps en els seus extrems. e. Conducció segura: Els participants al ciclisme escolar s’obliguen a circular de manera segura sense fer cabrioles ni deixar anar el manillar. f. Es prohibeix alçar les mans del manillar durant les curses. g. Recomanem no fer sortides en bicicleta sol. En el cas que fos indispensable, cal deixar dita la ruta que es seguirà. h. Tot ciclista esta obligat a respectar les normes del Servei Català de Transit i. Cal respectar i cedir el pas als vianants i altres usuaris dels camins i vies públiques j. L’ús d’altaveus i auriculars durant la pràctica ciclista esta prohibit. k. L’ús de telèfons circulant en bicicleta està prohibit. Els incompliments dels punts a – b – d – e – f – j – k comportaran penalitzacions “molt greus”
5.2.3. Assegurança mèdica, procediments i retorn a la pràctica En cas d’accident caldrà seguir els procediments marcats per l’assegurança, segons l’apartat Documentació / “En cas d’accident” / Declaració d’accidents
5.2.4. Responsabilitat de l’equip i escoles de ciclisme El personal tècnic a càrrec de les diverses Escoles de Ciclisme, haurà d’estar en possessió de la llicencia de Tècnic de Nivell I (ROPEC: Tècnic del Registre Oficial Professional de l’Esport Català-Escola Catalana de l’Esport), llicència obligatòria a Catalunya per Escoles de Ciclisme (BTT, ruta, pista, BMX, trial, ciclocròs). Es responsabilitat del tècnic, que els seus alumnes portin correctament l’equipament esportiu del Club i les bicicletes en bones condicions mecàniques i adequades al desenvolupament correcte per l’edat del nen/a. També seran els encarregats de fer qualsevol reclamació o petició a l’equip arbitral. No està premés en cap cas, a pares o familiars fer aquest tipus de reclamacions.
5.2.5. Actitud esportiva Federació Catalana de Ciclisme Normativa Tècnica 2017 BTT – RAID v5 (4 maig 2017) 13 Els participants en les activitats de Ciclisme escolar es comprometen a mantenir una actitud esportiva responsable i respectuosa envers la resta de participants, tècnics, equip arbitral i persones de l’entorn. El seu incompliment comportarà penalització “lleu”.
5.2.6. Està prohibit llençar embolcalls o altres deixalles en la pràctica esportiva. En cursa, suposaria una penalització “greu”.
5.2.7. Obtenció de llicència federativa La llicencia federativa, es el document oficial de la FCC I RFEC, per identificar a la persona i Entitat Esportiva que representa. La llicencia es necessària per participar a qualsevol activitat federada o representar a l’esport del ciclisme en qualsevol de les seves manifestacions. El període de validesa és anual segons normativa, i s’expedeix junta amb l’assegurança obligatòria d’accidents esportius i de Responsabilitat Civil. Per participar en les curses federades, també es podrà tramitar la llicència de dia.
5.2.8. L’Ús de substàncies dopants, segons estableix la AMA, la UCI i RFEC està prohibit. En cas de necessitat per una malaltia, s’ha de fer sota prescripció mèdica. El comitè arbitral podria demanar la presentació del deguts informes mèdics. El seu incompliment comportarà una penalització “molt greu”
5.2.9. Substàncies no permeses per Ciclisme escolar: Per raons mèdiques no es permès prendre gels ni begudes amb cafeïna i altres compostos excitants com Guaranà o Taurina. El seu incompliment comportarà una penalització “molt greu” Controls de Salut: L’estat de salut dels esportistes és basic pel creixement i desenvolupament. Malgrat no ser obligatoris per la tramitació de la llicència, es recomana una revisió mèdica anual segons el protocol bàsic que podeu trobar a la pagina web federativa Documentació / Llicencia/Certificat aptitud esportiva
 5.3. Categories PRE-BENJAMINS 2011-2012 5 A 6 ANYS BENJAMINS 2009-2010 7 A 8 ANYS PRINCIPIANTS 2007-2008 9 A 10 ANYS ALEVINS 2005-2006 11 A 12 ANYS INFANTILS 2003-2004 13 A 14 ANYS
5.4. Equipament: Casc, guants, Ulleres, Sabates i mitjons, son obligatoris per la pràctica ciclista de qualsevol modalitat i categoria. BICICLETES BTT: Es permet l’ús de les diverses mesures i models de BTT, des de les rodes més petites fins a les de 29”, sent aquestes últimes recomanables només a partir de la categoria infantil. El pedal automàtic es recomanable en totes les categories. Assistència externa: No es permet l’assistència tècnica externa a excepció de la zona tècnica degudament marcada en el circuit. El seu incompliment comportarà penalització “molt greu” Canvi de bicicletes: No es permet en cap cas el canvi de bicicleta durant les curses. Federació Catalana de Ciclisme Normativa Tècnica 2017 BTT – RAID v5 (4 maig 2017) 14
5.5. Informació Curses de BTT Trobareu tota la informació actualitzada de les curses a www.ciclisme.cat Definició: Les curses de BTT transcorren en recorreguts tancats, degudament senyalitzats, de distàncies concretes segons la categoria. Els corredors donaran les voltes estipulades pel equip arbitral segons les categories. 1. Límits de temps per cursa/ categoria:
a. Pre-Benjamins 10’
 b. Benjamins: 15’
c. Principiants: 20’
d. Alevins: 25’
e. Infantils: 30’
2. Només podran estar dins el circuit, en la zona de sortida i d’arribada i en la zona tècnica el personal identificat com a Tècnic, Àrbitre o Personal d’organització, juntament amb els corredors que participen.
3. El responsable tècnic de cada Club ha d’evitar l’entrada al circuit a familiars o pares no acreditats; i juntament amb l’organització ha de vetllar per el bon desenvolupament de la cursa y el públic en general.
4. No està permès durant la cursa empènyer als corredors o córrer al seu costat, ni tant sols el tècnic titulat, per tal d’evitar molèsties i accidents ocasionals a altres corredors. El seu incompliment comportarà una sanció greu.
5. Senyalització: Els circuits estaran degudament senyalats i delimitats amb cintes per evitar als corredors que es perdin o puguin sortir del mateix.
6. Sortir del circuit o retallar no permès Està prohibit sortir del circuit o retallar el seu recorregut. Tot corredor que abandoni la proba, ha de fer-ho per la línia de meta, parant davant els arbitres i donant el seu número de dorsal. El seu incompliment comportarà una sanció lleu.
7. Inscripcions: Es faran presencials en els Opens BTT infantils i Copa Catalunya. En el cas de la Kids Cup, seran via la web.
8. Classificacions de les diferents proves i Ranquings: Segons normativa actual
9. Graelles de sortida a cada prova. Les Graelles de sortida seran segons les classificacions de l’anterior prova scratch. Per veure mes detalls, veure la normativa general. Tot corredor, prendrà la sortida amb un peu a terra, no es pot sortir agafat a cap tanca, o agafat per cap persona. Un cop a línia de sortida la primera categoria de participants, tots els ciclistes i tècnics han d’abandonar el circuit deixant-lo lliure per la disputa de la prova. Els ciclistes d’altres categories han de realitzar l’escalfament en la zona habilitada.
10. Graelles de sortida Campionats de Catalunya. Segons definició normativa actual
11. Avançament de corredors. Federació Catalana de Ciclisme Normativa Tècnica 2017 BTT – RAID v5 (4 maig 2017) 15 Cal avançar en zones on l’amplada del circuit ho permeti, demanant pas si s’escau.
12. Corredors a peu: Els corredors que vagin a peu en algun tram del circuit han de deixar passar a qualsevol corredor que l’avanci en bicicleta.
13. Corredors doblats Tot corredor masculí que sigui doblat durant la prova, haurà de parar i abandonar sempre que li indiqui l’àrbitre al passar per línia de meta o zona tècnica. En el cas de les fèmines que siguin doblades, podran seguir en competició per optar a la seva classificació, sempre que els arbitres no indiquin el contrari, per motius de seguretat.
14. El Líder de la prova te drets sobre el circuit però no pot obstaculitzar els avançaments .
15. Està prohibit envair la trajectòria de manera agressiva d’un company. El seu incompliment comportarà una sanció molt greu.
16. Cursa aturada per situació d’emergència: Aturem els corredors en ordre de classificació.
17. Reconeixement del circuits: El circuit podrà ser reconegut abans del inici de la primera prova, només per participants i entrenadors identificats.
18. Zones de Reparació i d’avituallament: Hi pot haver una zona identificada i marcada per la reparació d’averies i avituallament si les arbitres ho permeten.
19. L’avituallament extern fora de les àrees no marcades estan prohibits.
20. En cap cas es pot posar els bidons en la bici ni tocar als ciclistes
21. No està permès mullar els ciclistes durant la prova.
22. Les persones presents en les zones tècniques hauran d’anar degudament identificades.
23. En cas de temperatures altes, es podrà habilitar una segona zona d’avituallament.
24. Les reclamacions i protestes es faran als arbitres per part del director de l’equip. En cap cas s’acceptaran protestes o reclamacions per part dels pares.
5.6. Participació en marxes no competitives La participació en proves de BTT que no formen part del calendari de competició infantil és permesa amb un límit de 30Km o dues hores de prova, per alevins i infantils, sota la responsabilitat dels pares i acompanyats d’un major de 18 anys. En cap cas hi haurà classificació.
 5.7. Codi de conducta dels pares:
1. Qualsevol pare que circuli al voltant del circuit, o acompanyi en bicicleta els ciclistes, ha d’utilitzar el casc obligatòriament. El seu incompliment comportarà una sanció greu.
2. No està permès durant la cursa empènyer als corredors o córrer al seu costat, ni tant sols el tècnic titulat, per tal d’evitar molèsties i accidents ocasionals a altres corredors. El seu incompliment comportarà una sanció greu. Federació Catalana de Ciclisme Normativa Tècnica 2017 BTT – RAID v5 (4 maig 2017) 16 5.8. Sancions: Les penalitzacions per incompliment de les normes es regeixen sota el següent codi:
1. Lleus: Comporten un avís de sanció. La repetició de dues sancions lleus comporten una sanció greu.
2. Greus: Comporten la pèrdua d’una posició en la última prova en la que ha participat, el dia de la sanció o anterior. Dues sancions greus, comporten una sanció molt greu.
3. Molt Greus: Comporten la desqualificació de la prova en la que es produeix, o en la prova anterior. Els pares o familiars que rebin una sanció per incompliment de les normes, s’aplicarà la sanció al corredor implicat.

martes, 21 de marzo de 2017

Comença la temporada de competició amb la Copa Catalana internacional de Banyoles.
Tot l'equip de La Torreta Bike es desplaça a la capital del Pla de l'estany.
El Dissabte s'inicia els entrenaments oficials amb la mala fortuna per al nostre Cadet Juan Pérez que pateix una aparatosa caiguda amb resultat de trencament de clavícula.
El Dissabte a la tarda és el torn de l'equip infantil sent Sara Méndez la mes ràpida de la seva categoria i fent amb el primer lloc de fèmines infantils.
Cal destacar el gran treball d'equip de Marc, Miquel, Oriol, Abel i Ruben que ho van donar tot en la carrera.
El Diumenge a les 9:15 va ser el torn dels nostres Cadets Genis, David i Rogel tots ells fent una estupenda carrera i Genis fent-se amb el tercer lloc en la seva categoria.
A les 10:45 era el torn del nostre màster 30 José Luis del qual destaquem la seva tenacitat per fer-se un lloc entre els millors.
A les 12:45 va ser el torn del nostre Sub 23 Xavi fent una molt bona cursa competint amb els millors del món.
Felicitats a tot l'equip
La Torreta Bike Un Gran Equip


viernes, 7 de octubre de 2016

El cap de setmana passat va finalitzar La Copa Catalana Infantil de Btt a Sant Fruitos de Bages, amb la participació de La Torreta Bike.
Donem les gràcies els nostres corredors, col·laboradors, familiars, amics... per el seu recolzament.
Volem destacar l'esforç dels nostres corredors, com la seva col·laboració i entrega.

Aquest cap de setmana ens anirem cap a França a Roc d'Azzur i d'aquesta manera quedarà finalitzada la temporada de Btt.


Sara Mendez de La Torreta Bike aconsegueix fer-se amb els títols de Campiona d'Espanya en la modalitat de ciclisme de carretera en línea disputat a Mèrida  i amb el Campiona de Catalunya de BTT

En la seva primera convocatòria amb la Selecció Catalana, Sara Méndez es va proclamar campiona d’Espanya de ciclisme de carretera en línia en la categoria infantil femení, en el campionat estatal disputat el cap de semana del 8 i 9 de Juliol a Mèrida. La ciclista de La Torreta Bike, va completar les 4 voltes, d’un circuit de 2,5 km, sobreposant-se a les altes temperatures, que van arribar als 40 graus.

La medalla d’or, però, no va ser l’única de la ciclista vallesana, i és que el combinat català també va assolir la segona posició a la classificació per equips. A la setmana següent es disputaven els Campionat de Catalunya de BTT del qual Sara també ho va guanyar Un èxit absolut que confirma la bona feina amb el planter que porta a terme des de fa temporades La Torreta Bike: “És una alegria immensa que la Sara s’hagi proclamat campiona d’Espanya, la veritat és que estem molt il·lusionats que el treball formatiu que realitzem doni els seus fruits”(Manifesta l'equip tècnic del club)
,
Carmen Cabot es va proclamar sub campiona de Catalunya de BTT en benjamins.
Destacar l'esforç i entrega i companyerisme de tots els integrants de l'equip i agrair el suport de familiars socis i simpatitzants.
A hora ens prendrem unes merescudes vacances i reprendrem la competició en la prova de Copa Catalana de BTT que organitzem el 10 de Setembre a La Torreta (La Roca del Vallès)

La Torreta Bike Un .... Gran ....... equip
FELICITATS SARA

lunes, 4 de julio de 2016

La corredora de La Torreta Bike, Sara Méndez, ha entrat a la llista de convocats de la Selecció Catalana de ciclisme per disputar el Campionat d’Espanya escolar que tindrà lloc a Mèrida el proper divendres 8 de juliol. La corredora roquerola, de 13 anys, participarà en les disciplines de contrarellotge per equips, contrarellotge individual i carrera en línia, en la modalitat de ciclisme de carretera femení.

Méndez, que l’any passat es va proclamar campiona de Catalunya de BTT i de carretera, i també d’una prova internacional a França, és la corredora amb més projecció de l’entitat vallesana. Enguany lidera l’open infantil de carretera de Catalunya, quan encara queden diverses proves per acabar la competició. A més, el fet d’haver guanyat el Campionat Català de cronogimcana li permetrà disputar el Campionat d’Espanya de la modalitat, en el qual té moltes opcions de quedar entres les primeres.
La convocatòria de la roquerola, per part dels seleccionadors catalans, és una gran mostra del treball formatiu que es porta a terme a la Torreta Bike: “És un orgull i és molt important pel club que la Sara pugui anar amb la Selecció Catalana, és el fruit de la tasca que portem temps realitzant, que fa que els més joves del club pugin amb il·lusió”,
La ciclista de la Roca del Vallès, guanyadora de la darrera prova de BTT per excel·lència de la localitat, la Prehistòrica, el passat mes de novembre, és la segona membre de la Torreta Bike que va convocada amb la Selecció Catalana, després de Xavier Ariza, que va anar-hi fa dues temporades.

Sort Sarajueves, 23 de junio de 2016

Dissabte van tenir lloc a Terrassa els Campionats de Catalunya Infantils i Escolars de Crono-Gimcana, una disciplina on preval l’habilitat dels corredors damunt la bicicleta, i en la qual dues ciclistes de la Torreta Bike van pujar a l’esglaó més alt del podi. Sara Méndez va ser la campiona en la categoria infantil, assolint l’or, i Maria Cabot també va quedar campiona de la seva categoria, la de principiants. Les dues categories eren puntuables per la Copa Catalana. Precisament, Méndez lidera la Copa Catalana quan queden 8 proves perquè arribi a la seva fi.
Maria Cabot va quedar primera en la seva categoria
Un clar exemple del gran treball de pedrera que porta a terme la Torreta Bike: “Tenim corredores que estan pujant molt fort i això és el fruit que s’està treballant la base, cada cop tenim més petits participants. Aquests èxits són gràcies al director tècnic del club, Xavier Ariza, i l’entrenador Rafael Fernández, que fan una gran tasca amb els més petits i això va donant resultats”, destacava Jaume Brau, president de la Torreta Bike.lunes, 6 de julio de 2015

Sara Méndez es va proclamar campiona de Catalunya

La jove corredora de la Torreta Bike Sara Méndez es va proclamar campiona de Catalunya en la modalitat de ciclisme de carretera.
El passat Dissabte 9 de Maig a la localitat de Pals Girona es va disputar el campionat de Catalunya d'infantils on Sara va realitzar una cursa espectacular en la qual va aconseguir vèncer als seus rivals i fer-se amb el títol.

Felicitats Campiona